Kathleen Ferrier
  print this page
Blog Article - 19 April 2020

China ruimt haar achtertuin op, terwijl de wereld in de ban is van Covid-19

China ruimt haar achtertuin op, terwijl de wereld in de ban is van de Covid-19.

 

Zaterdag 18 April was een gitzwarte dag voor Hongkong. 14 vooraanstaande pro-democratie leiders werden gearresteerd  12 mannen en 2 vrouwen. Onder hen journalisten (Jimmy Lai, 71 jaar), mensenrechtenactivisten (Margaret Ng, 72 jaar) en de “vader van de democratie”, grondlegger van de Democratische Partij, Martin Lee, 81 jaar.

 

Ze zijn op borgtocht vrijgelaten maar moeten 19 mei voorkomen.

 

Als reden voor de arrestaties werd hun deelname aan de grote protestmars van 18 Augustus jl. gegeven, toen 1.7 miljoen mensen de straat opgingen. Dat was een van de grootste protesten tegen het invoeren van een uitleveringsverdrag, maar eigenlijk tegen de regering van Carrie Lam, die een marionet is van het steeds assertievere China.

 

Die assertiviteit zien we ook nu. Geholpen door de noodtoestand in de wereld, vermorzelt China het principe van “Eén land,  twee systemen”, op grond waarvan Hongkong haar democratische waarden zou behouden, -vrijheid van meningsuiting, transparante rechtspraak, respecteren van burgerrechten en vrijheden-, tot 2047.

In September aanstaande zijn er parlementsverkiezingen in Hongkong en het ongenoegen in de stad is nog lang niet weg, integendeel, al kan men vanwege Covid-19 niet meer de straat op. Met oog op dat groeiend ongenoegen doet China er alles aan om de oppositie uit te schakelen.

En schuwt geen middel.

Niemand weet hoe onze wereld er post-Covid uit zal zien. Het is begrijpelijk dat we allereerst alles op alles zetten om het virus de baas te worden.

Maar laten we niet uit het oog verliezen dat de huidge situatie in de wereld ruimte biedt voor ingrepen die tot grote geopolitieke gevolgen kunnen leiden.

Zeker als een verdeeld Europa moeten we ervoor waken dat we, als we uit de Covid-19 nachtmerrie ontwaken, niet in een volgende nachtmerrie terecht komen: dat met het virus ook de democratische waarden waar we in Europa zo aan hechten, verdwenen zijn.

Om dat te voorkomen blijft het van onverminderd belang oog te houden voor wat er in Hongkong gebeurt.


  print this page close window